Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Programma 5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per fiets, auto en voor het vervoer van goederen in een gezonde en verkeersveilige omgeving.

Infographic

5.  Bereikbaarheid algemeen-  151 woorden – in LIAS bij infographic

Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed voor het onderwerp bereikbaarheid algemeen, met een totaal aan financiële lasten van 66.684.000 euro, 5.404.000 euro aan baten en 32.123.000 euro aan investeringen. De infographic toont dat de provincie stallingsplekken voor fietsen uitbreidde met in totaal 128 nieuwe stallingsplekken bij stations en 758 plekken bij bushaltes. Daarnaast realiseerde de provincie 344 stallingsplekken bij eigen bushaltes. Voor de slimme mobiliteit zijn 22 verkeersveiligheidsinstallaties en 18 automaten intelligent gemaakt. In 2021 zijn 12 fietsprojecten gestart en is in totaal 4,8 mln. subsidie beschikbaar gesteld en daarnaast subsidies voor doorfietsroutes. Op 3 trajecten van provinciale wegen is geluid reducerend asfalt geplaatst ten bate van 254 woningen. Er werd een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor doorfietsroutes tussen IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht en Bunschoten-Amersfoort .
Om de verkeersveiligheid te bevorderen werd 0,5 miljoen euro vrijgemaakt voor verkeersexamens voor kinderen en een veilige verkeersdeelname van ouderen.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag


 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59