Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Overzicht overhead

Overzicht overhead

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een versnelling van de uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en circulariteit. de organisatie werkt aan de bestuurlijke beleidsdoelen door het realiseren van robuust financieel beleid en doelmatige bedrijfsvoering en krijgt daarbij optimale ondersteuning van een aantal afdelingen (BDO, BDV en CCO)

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59