Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 7. Cultuur en erfgoed

Programma 7. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten.

Infographic

7.     Cultuur en Erfgoed - 112 woorden – in LIAS bij infographic
Deze infographic laat zien wat de provincie in 2021 deed op het gebied van Cultuur en Erfgoed met een totaal aan financiële lasten van 22.962.000 euro en totale baten van 680.000 euro.
De infographic laat zien dat in 2021 de Hollandse Waterlinies en de Limes de UNESCO Werelderfgoedstatus hebben gekregen. Met een bedrag van 5,2 mln. euro zijn 17 projecten ondersteund voor het restaureren van rijksmonumenten en een nieuwe onderhoudsregeling voor alle rijksmonumentale molens. Ook is er een nieuw museumbeleid vastgesteld voor de streek- en kasteelmusea in de provincie. De corona ondersteuning voor streekmusea, festivals, theaters en jonge makers werd met een steunpakket van 6 mln. voortgezet.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59