Baten Gerealiseerd€ -83.029

Een afwijking van € -5.978 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 460.812

Een afwijking van € -67.547 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59