Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 2. Landelijk gebied

Programma 2. Landelijk gebied

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie werkt aan het behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), stimuleert duurzame landbouw en zet zich in voor een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

Infographic

2.  Landelijk gebied –174 woorden- in LIAS bij infographic

Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed voor het onderwerp landelijk gebied, met een totaal van 50.431.000 euro aan financiële lasten en 8.401.000 euro aan baten. Te zien is dat er ingezet is op versterking van de biodiversiteit. Door subsidiëring werd 9952 ha agrarisch natuur- en waterbeheer aangelegd en is 120 ha nieuwe natuur ingericht. De Utrechtse Voedselagenda 2021-2023 ondersteunt inhoudelijke en financiële initiatieven met betrekking tot regionaal voedsel en duurzame en gezondere consumptie. Door Europese subsidies is er geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling en duurzaam boeren. Naast LEADER zijn er drie subsidieregelingen opengesteld. In 2021 hebben zich, voor het coaching traject van de plattelandscoaches: 135 nieuwe agrariërs en erfeigenaren in 25 gemeenten aangemeld.
In 2021 deden 10.000 kinderen mee aan het natuurproject Groen doet Goed en 2000 vrijwilligers hebben zich ingezet voor verschillende natuurprojecten.  Om de natuur te herstellen en beschermen zijn zowel oude bossen in Soest als heidelandschap in Zeist hersteld. Ook zijn er 80 kleine landschapselementen aangelegd.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59