Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.13 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)

Inleiding
Conform artikel 58a van het BBV dient in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen te worden verstrekt op basis van indicatoren. Bij ministeriële regeling is hiervoor een model vastgesteld waarin deze informatie dient te worden opgenomen, en waarbij is aangegeven om welke specifieke uitkeringen het gaat.
Op de volgende pagina's treft u dit verplicht gestelde model aan met de daarin opgenomen informatie.Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59