Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding  

Kapitaalgoederen zijn goederen in ons eigendom die voor meerdere jaren bijdragen aan de 
Provinciale doelstellingen. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader gebouwen, wegen, water, groen en riolering. De kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn: 
• Provinciale wegen, kunstwerken en groen; 
• Provinciale vaarwegen; 
• Traminfrastructuur en voertuigen (trams); 
• Provinciale gebouwen; 
• Grond. 
De kapitaalgoederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) substantiële investeringen en worden onderhouden zodat de bijdrage aan de provinciale doelstellingen wordt geborgd. Als de kapitaalgoederen niet meer bijdragen aan de doelstellingen dan is overdracht of sloop aan de orde. 
De systematische en gestandaardiseerde aanpak van het beheer wordt assetmanagement genoemd. 
Kenmerk van assetmanagement is de voortdurende afweging van de bijdrage die de kapitaalgoederen leveren aan onze doelstellingen, de risico’s van falen en de kosten bij alle beslissingen die worden genomen. De functionaliteit en kwaliteit van de kapitaalgoederen worden sober, doelmatig en duurzaam op peil gehouden, waarbij ze veilig en betrouwbaar hun functie vervullen tegen acceptabele kosten. Het beheer wordt uitgevoerd aan de hand van Nederlandse normen (NEN) en landelijke richtlijnen, zoals van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw (CROW). 

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59