Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 4. Energietransitie

Programma 4. Energietransitie

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht versnelt de energietransitie met aandacht voor de haalbaarheid en betaalbaarheid voor alle inwoners. Door te sturen op energiebesparing en uitbreiding van productie van duurzame energie dragen we bij aan het bereiken van de doelen van het klimaatakkoord.

Infographic

4. Energietransitie –144 woorden- in LIAS bij infographic

Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed voor het onderwerp Energietransitie, met een totaal aan financiële lasten van 7.367.000 euro en 137.000 euro aan baten.
De infographic laat zien dat er samen in 3 regio’s Regionale Energie Strategieën gemaakt zijn. Voor de financiering van projecten van energie coöperaties is er een in 2021 een ontwikkelfonds gestart. In de gemeenten Utrecht, Soest, Zeist, Amersfoort en Woerden is er gewerkt aan collectieve verduurzamingsprojecten voor mensen met een smalle beurs. In totaal zijn er 2100 nieuwe openbare laadpunten voor elektrische auto’s bijgekomen. Ook is er in 2021 gewerkt aan projecten voor duurzame warmtewinning in Utrecht, Amersfoort, De Bilt en Nieuwegein. Het programma verduurzaming maatschappelijk vastgoed ging van start en het afgelopen jaar is de 100 ste school in de provincie met zon op dak een feit.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59