Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur

.

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

Provinciale Staten positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen.

Infographic

9   Bestuur - 142 woorden – in LIAS bij infographic
Deze infographic laat zien wat de provincie in 2021 deed voor het onderwerp Bestuur, met in totaal 14.120.000 aan financiële lasten en765.000 aan baten.
De infographic vermeldt dat het Utrechts Aanbod opgenomen wordt als aandachtspunt in het regeerakkoord Rutte IV. Om de samenwerking met gemeenten en waterschappen te verbeteren is het Sterk Utrechts Bestuur opgericht. De Corona maatregelen met betrekking tot zoveel mogelijk thuiswerken en digitale vergaderingen van Provinciale Staten bleven van kracht. Met de provinciale regietafel migratie en integratie werken Rijk en regio aan de opgave: op zoek naar een bed voor iedereen. Er is binnen de provincie gewerkt aan een weerbare organisatie en in 2021 is een intern steunpunt ondermijning opgericht en een kernteam interne weerbaarheid. Daarnaast is er een verdere invulling gegeven aan participatie: het samenspel tussen inwoners en provincie.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag


 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59