Hoofdstuk 1: Hoofdlijnen

Infographic

De infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed met een totaal aan financiële lasten van 463,6 miljoen euro, 523,4 miljoen euro aan baten. Er is een positief rekeningresultaat van 59,8 miljoen euro.  De infographic laat zien dat er een positief saldo aan woningen is ontstaan van 7294 en 40 miljoen euro is geïnvesteerd voor intensivering van bedrijventerreinen. Er rijden eind 2021 76 nieuwe elektrische bussen in de provincie. Er is een pact gesloten tussen 39 Utrechtse overheden voor Groen Groeit Mee en dit initiatief is ook opgenomen in het regeerakkoord. Voor klimaatadaptatie zijn 170 vouchers met een totaalwaarde van 145.000 euro aan bewoners uitgegeven voor het planten van bomen. Bij de Energietransitie zorgden de Regio’s Amersfoort, Foodvalley en U16 samen voor respectievelijk 0,5, 0,75 en 1,8 Twh. duurzame opwek. Het coachtraject platteland coaches heeft 135 nieuwe boeren en erfeigenaren mogen verwelkomen en deelnemers uit 25 gemeenten.
De Limes en de Hollandse Waterlinies hebben de UNESCO Werelderfgoedstatus gekregen. En de Utrecht Talent Alliantie lanceerde het Digitaal platform MaakJeStap.

Deze

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59