Hoofdstuk 4: De jaarrekening

4.4 Overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Primaire begroting 2021

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Primaire begroting 2021

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Bijgestelde begroting 2021

Rekening 2021

Verschil

1. Ruimtelijke ontwikkeling

20.457

22.071

20.324

-709

-5.845

-6.143

16.226

14.181

2.045

2. Landelijk gebied

64.095

52.235

50.431

-1.471

-7.103

-8.401

45.132

42.030

3.102

3. Bodem, water, milieu

26.095

36.523

26.316

-1.488

-4.780

-2.563

31.743

23.753

7.990

4. Energietransitie

8.880

8.491

7.367

-

-

-137

8.491

7.230

1.261

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

80.994

74.225

66.684

-1.654

-1.765

-5.404

72.460

61.280

11.180

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

157.568

190.730

180.299

-22.871

-70.878

-73.447

119.852

106.852

13.000

7. Cultuur en erfgoed

22.575

24.052

22.962

-

-300

-680

23.752

22.282

1.470

8. Economie

14.695

21.506

18.527

-4.729

-3.726

-2.298

17.780

16.228

1.552

9. Bestuur

15.182

16.048

14.120

-322

-365

-765

15.683

13.355

2.328

Totaal programma's

410.541

445.881

407.030

-33.244

-94.762

-99.838

351.119

307.192

43.927

Overhead

54.434

57.591

57.218

-3.424

-2.478

-3.023

55.113

54.195

918

Totaal programma's incl. overhead

464.975

503.472

464.248

-36.668

-97.240

-102.861

406.232

361.387

44.845

Stelposten

2.754

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

1.750

1.614

-

-

-

-

1.614

-

1.614

Algemene middelen

215

-585

-632

-368.151

-376.846

-378.228

-377.431

-378.860

1.429

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

469.694

504.501

463.616

-404.819

-474.086

-481.090

30.415

-17.474

47.889

Reserve mutaties

96.261

175.869

168.425

-161.135

-223.964

-210.742

-48.096

-42.316

-5.780

Gerealiseerd resultaat

565.954

680.369

632.041

-565.954

-698.050

-691.831

-17.681

-59.790

42.109

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59