Hoofdstuk 2: Programma's en Overzicht Overhead

Programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programmadoel

Toelichting op programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per Openbaar Vervoer.

Infographic

5. Bereikbaarheid OV -  104 woorden – in LIAS bij infographic
Deze infographic laat zien wat de provincie Utrecht in 2021 deed voor het onderwerp bereikbaarheid openbaar Vervoer (OV) met als financiële lasten een bedrag van 180.299.000 euro,73.447.000 aan baten en 48.401.000 euro aan investeringen. De infographic laat zien dat er in 2021 gestart is met vervanging van Digitale Reis Informatie Systeem panelen. In Westraven is een nieuwe busremise geopend en aan het einde van 2021 rijden er 76 elektrische bussen in de provincie. Door de Corona maatregelen nam het aantal reizigers in 2021 af met 45 procent.  De busbaan Dichterswijk is in gebruik genomen en het concept OV Netwerkperspectief 2025 en ontwerp nota van uitgangspunten nieuwe concessie is vastgesteld.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

 

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 528.359
Gerealiseerd € 460.812
Afwijking € 65.212
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 15:21:08 met de export van 05/24/2022 14:35:59